Posts

Mwy na gwrthrych – gwarchod ein treftadaeth anniriaethol.

Image
Dydd Mercher 19 Rhagfyr 2018Cwrt Insole
Cynhadledd undydd gan Amgueddfa Cymru, Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru a Phrifysgol Caerdydd. Gyda chefnogaeth hael y National Conservation Service.
10.00Will Tregaskes, Amgueddfa Cwm Cynon Croeso a Chyflwyniad 10.10Kate Hudson-McAulay             The tangible and intangible world of heritage legislation
10.30Sarah Kay, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Positively connecting and engaging the public with our conservation work 10.50Caitlin Jenkins Holding on to the past: the value of facsimiles in public and professional engagement with objects 11.00Paned a Rhwydweithio 11.20Dr Steve Burrow, Amgueddfa Cymru Llys Hall 11.30Jennifer Griffiths, Amgueddfa Cymru Conservation of a Fish Fryer 11.50Victoria Stevens, Victoria Stevens Conservation Touched by greatness: reconnecting with TE Lawrence’s undergraduate thesis 12.10Chris Woods, National Conservation Service Intangible or just Unspeakable - who is Conservation really for? 12.30CINIO 12.50Taith o gwmpas C…

Cadwraeth yng Nghymru Rhagfyr 2018: Mwy na gwrthrych – gwarchod ein treftadaeth anniriaethol.

Image
Galwad am bapurau a nodyn i’r dyddiadur:
Dydd Mercher, 19 Rhagfyr 2018.
Cwrt Insole, Caerdydd https://www.insolecourt.org/


Cynhadledd undydd gan Amgueddfa Cymru, Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru a Phrifysgol Caerdydd, a cefnogi gan yr National Conservation Service.
Archebion ar agor https://www.eventbrite.com/e/conservation-matters-in-wales-tickets-51876453870


Cynhadledd undydd sy’n edrych ar y berthynas rhwng cadwraeth treftadaeth ddiriaethol a’r gwerthoedd anniriaethol cysylltiedig.

Yn draddodiadol, cysylltwyd cadwraeth â negeseuon fel ‘peidiwch â chyffwrdd’. Awydd i warchod sy’n gyfrifol am hyn, ond gall hefyd godi rhwystrau rhwng cymunedau a’u treftadaeth ddiwylliannol. Mae’r gynhadledd hon yn dathlu gwaith staff gofal casgliadau sy’n chwalu’r rhwystrau hyn ac yn ailgysylltu cymunedau â’u treftadaeth.

Croesewir papurau sy’n arddangos dull cadwraeth sy’n gyfuniad o warchod gwerthoedd diriaethol ac anniriaethol. Gall y rhain gynnwys:
ymgynghori cyhoedduscadw sgiliaucyfranogia…

Conservation Matters in Wales Xmas Conference: More than an object - conserving our intangible heritage.

Image
Call for papers and save the date:

Wednesday, December 19th 2018.
Insole Court, Cardiffhttps://www.insolecourt.org/

A one day conference organised by Amgueddfa Cymru - National Museum Wales, The Federation of Museums and Art Galleries of Wales and Cardiff University, and supported by the National Conservation Service.

Bookings are now open https://www.eventbrite.com/e/conservation-matters-in-wales-tickets-51876453870

One day conference that explores the relationship between the conservation of tangible heritage and its associated intangible values.

Conservation has been traditionally associated with the “do not touch” message generated by a desire to protect but this approach can also erect barriers between communities and their cultural heritage. The conference celebrates the work of collections care professionals that breaks down this barrier and reconnects communities with their heritage.
Papers are welcomed that demonstrate a conservation approach informed by a combination of…